Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY Nižný Čaj 2017-2018

 

MATERSKÁ ŠKOLA Nižný Čaj,  Nižný Čaj 24  044 16

 

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY Nižný Čaj

 

Riaditeľka Materskej školy Nižný Čaj podľa § 3 ods. 2 vyhl. MŠ SR

 č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhl. č. 308/2009 a podľa § 59 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní týmto oznamuje,

že zápis detí

 

na školský rok 2017-2018

bude prebiehať od 2. mája do 31. mája 2017

v čase od 10.00hod. do 15.00 hod. v MŠ

Prijímanie detí:

Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti spravidla od troch do šiestich rokov veku.

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku; deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

forma a priebeh zápisu:

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môže zákonný zástupca osobne prevziať v materskej škole

Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom, kde predloží vyplnenú žiadosť s potvrdením od detského lekára riaditeľke materskej školy. Žiadosti podané po termíne zápisu ( po 31. máji 2017) nemusia byť vybavené kladne.

 

Prijatie dieťaťa do materskej školy:

Dieťa sa prijíma do materskej školy na základe písomného rozhodnutia riaditeľky, ktoré je doručené v zákonnej lehote, podľa zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov po prerokovaní v pedagogickej rade, rade školy a so zriaďovateľom.

Ak je počet detí prihlásených do materskej školy vyšší, ako je možné prijať, pri posudzovaní žiadostí na bude prihliadať a postupovať podľa veku.

 

 

                                                                                                                 Viktória Olšinárová

                                                                                                           riaditeľka MŠ Nižný Čaj
 


 

  

 


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka